[ทรัพย์สินทางปัญญา] : [ทรัพย์สินทางปัญญา] ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

#ประเภทเลขที่ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สถานะสุดท้ายวันที่ตามสถานะ#
1ปี พ.ศ. 2561อนุสิทธิบัตร13804ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร31 กรกฎาคม 2561
2ปี พ.ศ. 2558อนุสิทธิบัตร9799ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร6 ตุลาคม 2560
3ปี พ.ศ. 2557อนุสิทธิบัตร9250แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร6 ตุลาคม 2559