รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2562 / 2563
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทหล่ม
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1
"การท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์: การท่องเที่ยวในยุคเปลี่ยนผ่าน"
19 - 20 ธันวาคม 2562
ณ โรมแรมโลตัส ปางสาวแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
19 ธันวาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
7,564 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings