รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Investigation of Monotonic and Cyclic Behavior of Soft Clay Using Direct Simple Shear Apparatus
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Engineering Transactions
67(3) 2019 : 369-386
ISSN : 0867-888X, 2450-8071
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
26 เมษายน 2562
งบประมาณสนับสนุน
15,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scimago