รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Development of international Trade Handbook of Privatization Tamirind Entrepreneurs
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SIBR2019 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economic Research
4 - 5 กรกฎาคม 2562
ณ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
4 กรกฎาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
36,510 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings