รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2560 / 2561
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13804
19 เมษายน 2561 - 2 กรกฎาคม 2566
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
19 เมษายน 2561
งบประมาณสนับสนุน
4,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
หมายเหตุ
อนุสิทธิบัตร