รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2560 / 2561
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Effect of gamma irradiation on the 2-acetyl-1-pyrroline content during growth of Thai black glutinous rice (Upland rice)
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Australian Journal of Crop Science (AJCS)
AJCS 11(05):631-637 (2017)
ISSN : 1835-2707
DOI : 10.2147/ajcs.17.11.05.p286
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
5 พฤศจิกายน 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal