รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2560 / 2561
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Structures and Properties of buffer layers with nanometer thickness for PBCMO/YBCO epitaxial multilayers
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Materials Today Volume 5, Issue 6, Part 1 : Proceedings 5 (2018) 14069–14073
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
13 มิถุนายน 2561
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
หมายเหตุ
--