รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2561 / 2561
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Evaluation of Educational Management in Small-Size School under the Office of Phetchabun Primary Educational Service Area
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
11th International Conference on Educational Research (ICER) 2018
8 - 9 กันยายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
8 กันยายน 2561
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
หมายเหตุ
Oral