รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2561 / 2561
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
English Language Requirements and Worker's English Development for Phetchabun Entrepreneurs
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
The 11th International Conference of HUSOC Network
25 - 26 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
workers,phetchabun entrepreneurs,development english skill,english short course
วันที่นำเสนอ
25 กรกฎาคม 2561
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
หมายเหตุ
Oral