รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2559 / 2560
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Factors Promoting and Obstructing Farmers' Organic Farming In Naagua Commune Municipality, Muang District, Phetchabun Province
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
The 10th International Conference of HUSOC Network
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
2 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
หมายเหตุ
--