รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2559 / 2560
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The suitable stocking density to growth of macroalgae Spirogyra spp. And its ability of ammonia nitrogen removal
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Journal of Agricultural Technology 2016 Vol.12 (3) : 533-543
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณสนับสนุน
3,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
หมายเหตุ
TCI กลุ่ม 1