รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2557 / 2556 / 2557
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Development of Health Communication Support System behind Flood
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
The 3rd Internation al Conference on Education and Management (ICEMI 2014) วันที่ 12-16 February 2014 ณ Hong Kong, Chaina
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
12 กุมภาพันธ์ 2557
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding