รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2557 / 2558
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
อนุสิทธิบัตร ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
เลขที่อนุสิทธิบัตร 9799
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
10 เมษายน 2558
งบประมาณสนับสนุน
100,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
หมายเหตุ
อนุสิทธิบัตร