รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2559 / 2559
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Study of the Possibility of Using Japanese for Golden Mango Exporting
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
7 กรกฎาคม 2559
งบประมาณสนับสนุน
40,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding