รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2559 / 2559
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Effect of Acute Gamma Ray Irradiation through RbcL Gene in Thai Sweet Tamarindus indica L.
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Tokyo International Conference on Engineering and Applied Sciences (EAS2016) วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2559 ณ เมืองชินจูกุ ประเทศญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
14 สิงหาคม 2559
งบประมาณสนับสนุน
40,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding