รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2558 / 2559
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
DNA Barcodes for cultivar identification of Thailand Tamarindus indica L.
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT (TICSTC2015) วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2558 ณ Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, Thailand
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
4 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding