รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2557 / 2556 / 2557
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
โครงการพัฒนาเครื่องทำขนมผิง
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
สถาบันไทย-เยอรมัน
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2557
งบประมาณสนับสนุน
190,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ 027/2557