รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2557 / 2557 / 2557
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Study of Factors Affecting Artificail Aging of 6061 Aluminum Alloy by Factorial Design
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Vol.3 (2014), NRRU Issue for the SIBR-NRRU 2014 Conference2014 Sep 27-28 Hong Kong 2014
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
27 กันยายน 2557
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding