รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2557 / 2557 / 2557
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การปรับปรุงพันธุ์มะขามต้านเชื้อราด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ยีน rbcL ร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการฉายรังสีแกมมา
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับประเทศ “การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่” วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
29 กรกฎาคม 2557
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 248 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding