รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2565 / 2565
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Thai Digit Handwriting Image Classification with Convolution Neuron Networks
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 27(1), 110-117.
July 2022
P-ISSN: 2502-4752
E-ISSN: 2502-4760
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กรกฎาคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
12,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus และ SJR Q3