รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2564 / 2565
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
An Optimization Clustering and Classification Based on Artificial Intelligence Approach for Internet of Things in Agriculture
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
IAES International Journal of Artificial Intelligence, 11(1), 201-209.
March 2022
P-ISSN: 2089-4872
E-ISSN: 2252-8938
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มีนาคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
18,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus, SJR Q2