รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2565
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Determination of the Time-Dependent Velocity for Charged Particle via Cosine Electrostatic Function
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Journal of Earth Science, Astronomy and Space, 4(1), 46-57.
ตุลาคม-ธันวาคม 2564
E-ISSN: 2673-0480
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 ตุลาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2