รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ แหนมซี่โครงอ่อนหมูผสมฐานข้าวกล้องเห็ดถังเช่าสีทอง
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
คำขอจดทะเบียนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภท อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ2103002290
วันที่รับคำขอ 16 สิงหาคม 2564
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
16 สิงหาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
หมายเหตุ
คำขอจดทะเบียนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา