รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อผักมะขาม
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
คำขอจดทะเบียนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภท อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ2103001765
วันที่รับคำขอ 24 มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
24 มิถุนายน 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
หมายเหตุ
คำขอจดทะเบียนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา