รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2564 / 2565
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Utilization of Hydroponic Fertilizer for Watermeal Cultivation and an Investigation of the Suitability of the Fresh Watermeal (Wolffia arrhiza (L.)) Supplement for Tilapia Rearing
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 26(1), 217-228.
Online: 12 January 2022
ISSN: 1110-6131
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
12 มกราคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
12,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus, SJR Q4