รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2564 / 2565
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Efficiency of Supercapacitor with CaTiO3-filled Polysulfone Separators
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Journal of Physics: Conference Series, 2145, 1-4.
7 January 2022
P-ISSN: 1742-6588
E-ISSN: 1742-6596
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
7 มกราคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
12,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus, SJR Q4