รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2565
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
A Three-term inertial derivative-free projection method for convex constrained monotone equations
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Nonlinear Functional Analysis and Application, 26(4), 839-853.
December 2021
P-ISSN: 1229-1595
E-ISSN: 2466-0973
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 ธันวาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
12,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus, SJR Q3