รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2565
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Association between age at first alcohol use and heavy episodic drinking: An analysis of Thailand’s smoking and alcohol drinking behavior survey 2017
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
PLOS ONE, Published: 2021, November 8. 1-14.
ISSN: 1932-6203
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
8 พฤศจิกายน 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus, SJR Q1
จากโครงการวิจัยเรื่อง จัดทำระบบความรู้เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย (ผศ.ดร.นายแพทย์ อุดมศักดิ์แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ) โดยเป็นโครงการย่อยจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. อายุที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการดื่มเครื่องดามแอลกอฮอล์อย่างหนักในคนไทยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: การวิเคราะห์การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราในระดับชาติ
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักและการได้รับการบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักดื่มคนไทย: การวิเคราะห์การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราในระดับชาติ