รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
รางวัลเหรียญทองแดง ฐานบุคคลากรทางการศึกษา
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
สืบศาสตร์ – สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563
23 – 24 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
23 ธันวาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
หมายเหตุ
งานสร้างสรรค์ระดับสถาบัน