รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Two strongly convergent self-adptive iterative schemes for solving pseudo-monotone equilibrium problems with applications
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Demonstratio Mathematica
Vol.54 2021 (280-298)
P-ISSN: 0420-1213
E-ISSN: 2391-4661
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
12 สิงหาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
18,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus และ SJR Q2