รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Accelerated non-monotonic explicit proximal-type method for solving equilibrium programming with convex constraints and its applications
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร AIMS Mathematics
Vol.6 Issue.10 (10707-10727)
Published: 23 July 2021
E-ISSN: 2473-6988
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
23 กรกฎาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
12,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus, SJR Q3