รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
On efficient matrix-free method via quasi-Newton approach for solving system of nonlinear equations
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Applications
Vol.5 No.4 2021 (568-579)
E-ISSN: 2587-2648
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
10 กรกฎาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
18,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus