รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Optimization of the Oil Extraction, Study the Chemical and Physical Properties of Arabica Spent Coffee Grounds
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Science & Technology Asia
Vol.25 No.4 October - December 2020 (12-19)
P-ISSN : 2586-9000
E-ISSN : 2586-9027
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 ธันวาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
18,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus