รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Combination Effect of Gamma Irradiation and Salt Concentration on 2-Acetyl-1-Pyrroline Content, Proline Content and Growth of Thai Fragrant Rice (KDML 105)
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Oriental Journal of Chemistry
Vol.35 No.3 pp.938-946
Article Published : 14 May 2019
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
14 พฤษภาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus