รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Biological activity of rice extract and the inhibition potential of rice extract, rice volatile compounds and their combination against α-glucosidase, α-amylase and tyrosinase
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร International Journal of Food Science and Technology
Published: 25 September 2020
P-ISSN: 0950-5423
E-ISSN: 1365-2621
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
25 กันยายน 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus