รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ชุดแล่ปลาตัวแบนแบบใบมีดคู่
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร)
เลขที่คำขอ 2003003144
วันที่รับคำขอ 23 พฤศจิกายน 2563
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
23 พฤศจิกายน 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
หมายเหตุ
คำขอจดอนุสิทธิบัตร