รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านน้อยวิถีไทหล่ม
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12
26 - 28 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
26 มิถุนายน 2562
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings