รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2565
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Characterization of Chromosomal and Repetitive Elements in the Genome of "Rana nigrovittata"(Anuran, Ranidae): Revealed by Classical and Molecular Techniques
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Cytology and Genetics, 55(6), 583-589.
November 2021
P-ISSN: 0095-4527
E-ISSN: 1934-9440
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤศจิกายน 2564
งบประมาณสนับสนุน
12,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Web of Science (SCIE), SJR Q4