รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Artifical Olfactory System Based on a Combination of Metal Oxide and Nanostructure Gas Sensors for Applications in Agricultural Quality
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
The 1st International Conference on Advanced Materials for Printed Electronics and Sensors (ICAMPS2020)
10 - 11 September 2020
at Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
10 กันยายน 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
หมายเหตุ
นำเสนอ Poster