รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2562 / 2563
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การสร้างสรรค์ลวดลายแนวคิดจากผ้าปักม้งบัวสวรรค์หมายเลขหนึ่ง
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
จดทะเบียนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท ลิขสิทธิ์
ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ศ1. 49347
ออกให้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
23 ธันวาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
หมายเหตุ
ลิขสิทธิ์