รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Karyomorphological delineation and linear differentiation of microsatellites pattern, and meiosis in giant Asian river frog (Limnonectes blyhii) from Thailand
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร The Nucleus
Published online 6 May 2020
ISSN : 0029-568X
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
6 พฤษภาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
18,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus