รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2562 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Natural Repellent Anthraquinone Applied on Cereal Grain Seeds and Seedlings Against Pigeons (Columba livia) in Captivity
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร American Journal of Agricultural and Biological Science
Vol.14 (2019) p.110-114
ISSN : 0029-568X
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
12 ธันวาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
15,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus