[รายละเอียดนักวิจัย] 2565 : การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดมะขามเนื้อแดง

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์นวรัตน์ มีชัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ60
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
3อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
4อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
5อาจารย์ผกามาศ ปะระทังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10