รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
#โครงการวิจัย
1การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตถกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรม
    ประเภทโครงการ : แผนงานวิจัย   โดย : ขุนแผน ตุ้มทองคำ