รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดมะขามเนื้อแดง
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Study of Antioxidant and Tyrosinase Inhibitory Activity from Red-Tamarine Extract
นักวิจัย
1. อาจารย์นวรัตน์ มีชัย (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ผกามาศ ปะระทัง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
3. อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
แพทย์แผนไทย
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
63 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  (โหลด : 9 ครั้ง)