รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อโครงการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างคำถามและคำตอนของนายกรัฐมนตรีต่อผู้สื่อข่าว
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Relationship between Questians and Respansesi the Prime Minister and Journalists
นักวิจัย
1. อาจารย์หทัยชนก อ่างหิรัญ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
42 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  (โหลด : 6 ครั้ง)