รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อโครงการวิจัย
กลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหรส่วนตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ จ.นครนายก
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The strategy in campaigning for an election of president organization candidate administrates Tumbol part , the hand studies, an organization administrates Tumbol forest part , Nakhornnayok province
นักวิจัย
1. อาจารย์อภิญญา บำรุงจิตต์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา รัฐศาสตร์
หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  (โหลด : 4 ครั้ง)