รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อโครงการวิจัย
การวิเคราะห์การใช้ภาษาในชื่อเพลงของ เติ้ง ลี่จวิน (邓丽君) ในด้านของ คำวลี ประโยค
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The analysis of the song titles of Teresa Teng in terms of words, phrases and sentences
นักวิจัย
1. อาจารย์ศุภกร ทาพิมพ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 50 )
2. อาจารย์ตรีศูล เกษร (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 50 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาจีน
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
305 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการวิจัย  (โหลด : 34 ครั้ง)