รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
AGTE_2562_0003
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายในคณะ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาและออกแบบโคมไฟไม้แรงบันดาลใจจากของเล่นจากเศษไม้เหลือใช้
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Study and design of wood lamp, Inspiration from wooden toys making by wood fragment
นักวิจัย
1. อาจารย์ธนวรรธน์ ท้าวนอก (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 1 ครั้ง)