รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2559_Y008
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
นักวิจัยรุ่นใหม่
ชื่อโครงการวิจัย
การเพิ่มมูลค่าและออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากผ้าทอเมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Addition of Values and Designs for Souvenirs Made from Phetchabun Traditional Fabric, Phetchabun Province.
นักวิจัย
1. อาจารย์ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ศิลปกรรม
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
I have the impression the design pattern, which has interests ranging from information age-long history. Along with the evolution of humans since prehistory since prehistory. The combat collection in the living area, the scramble. Hunting to find food out when living as fear in the horrible. To find what causes the bond that will create a strong spirit, ready to face these things. Thus causing the creative works of art came up with the purpose of designing the pattern fabric from the local culture of the phetchabun province. To create a product, the execution of works from the pattern and fabric for a template, if you are interested in the profession. To embroider the cloth of this data-inspired culture and way of life, phetchabun province. My view, it is a fertile area, phetchabun province, surrounded by mountains. Good weather and natural beauty. Alternatives the source to learn the old cultural tradition and way of life of the people who have the peacefulness. Therefore a unique fantasy can be drawn up into a pattern that represents the vernacular blend. This kit works objectives and concepts I can create something that convey unique to phetchabun and in furtherance of those interested. 
คำสำคัญ
การออกแบบลวดลายผ้า,ต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์,design,pattern,fabric,capped products.
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 92 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
173 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 45 ครั้ง)